Liên Huỳnh Bạch

Rochester Cremation - Simple Cremation

CÁO PHÓ

Chúng tôi rất đau đớn báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc:

Cô: Danielle Huỳnh Bạch Liên

Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1967 Năm  Đinh Mùi

Đã từ trần vào lúc 9:00 sáng ngày  09 tháng 03 năm 2021 tại Rochester, New York

Nhằm ngày 26 tháng 01 năm Tân Sửu

Hưởng Dương 53 tuổi

Linh cữu quàn tại:

FARRELL & RYAN FUNERAL HOME

777 LONG POND ROAD, ROCHESTER, NY 14612

ĐIỆN THOẠI SỐ 585-225-0248

Lễ Thăm Viếng:    Thứ Sáu, ngày 12 tháng 03 năm 2021

Từ 10:00 sáng đến 1:00 trưa

Lễ Động Quan:     Sẽ  Di Quan  vào lúc 1:00 trưa cùng ngày.

Tang Gia Đồng Khắp Báo:

Bùi Huy Quát                                  Chồng

   Bùi Thanh Vy                                  Con Gái

Trong lúc tang gia bối rối,

Có điều chi sơ xót mong quý khách niệm tình miễn chấp.

***TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ***

*** XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU***

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM ROCHESTER, NEW YORK  thực hiện.

Leave a Condolence

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.